dilluns, 11 de maig de 1998

Ni un pam del quart cinturó!


(publicat al Diari de Sabadell)

Quan ja han passat certs dies del desastre de la bassa de les mines d'Aznalcóllar, i després de l'interessant reportatge de l'altre diumenge de l'equip de 30 minuts, a molts ja no ens queden gaire sospites que l'esmentada bassa era més aviat un abocador de residus tòxics i perillosos sota cap mena de control i de generosa rendabilitat econòmica.

Però, mentre els polítics de la meseta i del sud de la península encara es tiren els plats, i la Ministra del ram encara no ha plegat veles, els xicots del Ministerio de Fomento ens han enviat cap al Vallès el projecte del Quart Cinturó o Autovia orbital de Barcelona. L'estratègia del Ministerio de Fomento, amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya, consisteix en dividir el projecte del Quart Cinturó en dos trams (per provar allò tan espanyol de "divide y vencerás").

Doncs bé, el mes d'abril de 1997, tot just ara fa un any, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento va acordar dividir l'estudi informatiu del Quart Cinturó Abrera-Sant Celoni en dos trams. L'un entre Abrera i Terrassa i l'altre entre Terrassa i Sant Celoni. Només recordar que a principis del 1996 el llavors Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente va encarregar per un valor de quasi 300 milions de pessetes l'estudi informatiu des d'Abrera fins a Sant Celoni.

El següent pas que ha fet el Ministerio de Fomento ha estat aprovar provisionalment el tram del projecte entre Abrera i Terrassa. Aquesta decisió no significa que el tram Terrassa-Sant Celoni no es realitzi sinó que no s'ha cregut convenient d'aprovar-lo en el mateix tràmit. A hores d'ara, però, el Ministerio ja disposa de la totalitat del projecte redactat des d'Abrera fins a Sant Celoni, amb els corresponents plànols a escala 1:5.000 i l'estudi d'impacte ambiental redactat

L'execució d'aquest primer pas implica, entre d'altres actuacions, el de sotmetre a exposició pública el projecte del Quart Cinturó, que és precisament el que ha succeït aquests dies. Durant aquest procés totes aquelles persones o entitats interessades poden fer les al.legacions o suggerències que considerin oportunes (fins el 4 de juny). No cal dir que tots aquells que estigueu interessats en consultar-lo us podeu adreçar a la Demarcació de Carreteras del Estado en Cataluña a Barcelona o bé als Ajuntaments de Terrassa, Viladecavalls i Abrera.

El fet que el Ministerio hagi iniciat el tràmit administratiu no vol dir que ja sigui irremeiable la construcció del Quart Cinturó. Tot el contrari, ara cal que mostrem la nostra oposició, ja sigui fent al.legacions al projecte o bé participant activament en els actes que organitzen les entitats i la Campanya Contra el Quart Cinturó. Així, després del període d'informació pública, el Ministerio caldrà que resolgui les al.legacions presentades i al mateix temps justifiqui solventment les respostes. Tot i així, encara mancarà l'aprovació definitiva i la declaració d'impacte ambiental.

Per tant, el fet que s'iniciï el procés administratiu només evidencia la voluntat política de tirar endavant el projecte del Quart Cinturó i, tal com ja va enunciar el Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento el senyor Lazcano, "si fem el tram d'Abrera a Terrassa és per continuar fins a Sant Celoni". Davant d'aquests fets no podem restar passius i ens hem de mobilitzar per evitar l'inici d'un projecte que a hores d'ara encara ningú ha estat capaç de justificar.

Només fer memòria que el recorregut d'aquest tram és d'aproximadament de 13'8 quilòmetres i el seu pressupost volta els 25.000 milions de pessetes. Molt probablement massa diners per una autopista que no resoldrà cap dels problemes de trànsit que actualment patim els vallesans. Mentrestant, en aquests moments encara no s'ha estat capaç d'eliminar els semàfors de la B-30 on cada matí centenars de cotxes fan cua.

A finals d'aquest mes de maig farà quatre anys de la primera manifestació d'oposició al projecte del Quart Cinturó al bosc de Can Deu, on s'aplegaren prop de 4.000 persones. Fins ara, ja hem vist passar quatre consellers de Política Territorial i dos ministres del ram de l'obra pública. Tristament cap d'ells ha estat clar i convincent en explicar perquè s'ha de fer el Quart Cinturó, però el més desencisador és que el Govern del nostre país ha renunciat a resoldre dil·ligentment els problemes de trànsit que tenim a la comarca del Vallès.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada