dimecres, 19 de maig de 2004

Entesa pel Rodal

(Publicat al Diari de Sabadell, 19 de maig de 2004)

En el darrer ple municipal totes les formacions polítiques representades varen acordar desestimar el projecte de megazoo de 120 hectàrees a Sabadell i Castellar del Vallès. Aquest acord, àmpliament difós, sense cap mena de dubte convida a l’anàlisi política i, especialment a l’estudi de la conducta de determinats partits polítics, ara fa un any, a les portes de les eleccions municipals.

Però vaja, aquesta no és la comesa d’aquest article. Més aviat pretenc, primer de tot, felicitar a tots els regidors i regidores pel seu acord unànime desestimant el projecte del zoo i a favor del Rodal de Sabadell -un element d’identitat territorial i cultural, i de notòria diversitat biològica-. En segon terme, comentar alguns dubtes que succita el document anomenat: “Estudi d’idoneïtat de les finques de la torre del Turull i Can Moragues de Sabadell i Castellar del Vallès per a la instal·lació del futur zoo terrestre de Barcelona”. I en tercer lloc, proposar al nostre Ajuntament una política més activa en defensa del nostre territori i l’entorn natural.

L’esmentat document-resum, d’autoria no reivindicada però prou evident la seva procedència, sintetitza alguns dels possibles arguments que confirmarien la idoneïtat de l’emplaçament i l’alt cost de la inversió. Aquests són els missatges que els promotors polítics del projecte han volgut insistir-nos a l’hora d’enunciar el traspàs del projecte: el lloc era encertat però el cost massa elevat.

Tanmateix, crec que després de la lectura del document és fa difícil mantenir que els estudis confirmin l’idoneïtat de l’emplaçament. Per exemple, pel que fa al consum d’aigua en l’esmentat document no consta el volum que en consumiria l’equipament i només es llisten un seguit de consells de gestió a l’estil de: “Això es pot aconseguir minimitzant els consums, utilitzant diferents tipus d’aigua per a usos diferents i emprant les millors tecnologies disponibles per distribuir i tractar l’aigua”. En l’apartat relacionat amb les estratègies de conservació dels hàbitats actuals i les mesures per garantir la connectivitat dels sistemes naturals, no s’aporta cap dada dels principals fluxos biològics que actualment s’hi donen. I pel que fa a la repercussió econòmica, la informació és poc generosa per bé que s’estima que la inversió inicial per la construcció del zoo seria d’uns 120 milions d’euros. En aquest punt tampoc consten els donatius econòmics recollits per l’Ajuntament ni les depeses de la campanya institucional de promoció del projecte.

Segurament al tractar-se d’un document-resum és difícil de fer constar moltes de les dades que figuren en els estudis encarregats i a partir dels quals s’ha elaborat l’esmentat informe breu. No voldria que alguns dels comentaris anteriors s’interpretessin com una crítica als autors dels treballs, ja que per poder avaluar i opinar amb rigor sobre els treballs i els seus autors caldria fer-ho a partir dels estudis elaborats i no pas d’un resum en forma de butlletí.

Possiblement l’Ajuntament podria facilitar, a través de la seva pàgina web, la consulta íntegra dels treballs portats a terme i la documentació administrativa relacionada amb el projecte de trasllat d’un possible zoo terrestre a Sabadell i Castellar del Vallès. Aquesta documentació ens permetria avaluar realment la idoneïtat de l’emplaçament tal com s’assegurava.

Però, ara per ara, el més important és impulsar a partir del nou compromís municipal la protecció i gestió dels camps i boscos del Rodal. Una mesura inicial seria proposar al Govern de Catalunya la inclusió de l’espai agroforestal de Llevant al PEIN (Pla d’espai d’interès natural). També s’hauria de promoure la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Sabadell i Castellar del Vallès per qualificar de sòl agrícola i forestal d’especial protecció les 32 hectàrees de la Torre Turull, i així evitar que en un futur es plantegi qualsevol altre equipament supramunicipal amb vocació expansiva i urbana en aquest indret.

Si fa uns anys la ciutat era pionera en la promoció i protecció dels espais naturals de Sabadell, avui presenciem com altres ciutats i viles de la comarca desenvolupen polítiques més decidides, eficients i capdavanteres en aquesta matèria. Esperem que l’entesa política del darrer ple municipal sigui l’inici d’una nou impuls i lideratge de l’Ajuntament de Sabadell a favor de la protecció i gestió dels espais naturals.

Sabadell, 11 de maig de 2004

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada