dissabte, 20 de novembre de 2004

Pactar el quart cinturó

(Publicat al Diari de Sabadell, 20 de novembre de 2004)

Fa pocs dies que la Cambra de Comerç de Barcelona proposava a la Cambra de Comerç de Sabadell que liderés una plataforma a favor del projecte del quart cinturó. En aquesta plataforma, malgrat les posicions divergents, es vol convidar a ecologistes i empresaris per garantir la construcció de l’infraestructura i alhora vetllar per la reducció de l’impacte ambiental d’aquesta autovia orbital. Aquesta proposta coincideix amb la discusió dels pressupostos de l’Estat pel 2005, així com la publicació, en alguns mitjans de comunciació, dels treballs per al pla de carreteres 2006-2026 encarregats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

En aquests treballs es proposa la construcció de més de 500 quilòmetres de vies ràpides a Catalunya durant els propers vint anys. Precisament dins d’aquesta tirallonga de quilòmetres es proposa que el quart cinturó arribi fins a Sils (La Selva). Curiosament l’empresa que ha realitzat part dels treballs del pla de carreteres és la mateixa que va elaborar l’estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona a favor del quart cinturó i que es va presentar el passat mes de juny a Barcelona.

Ara, cal afegir les declaracions en el Senat del President Zapatero favorables al tram Abrera-Terrassa del quart cinturó molt similars a les del President Maragall, on anunciava el seu interès en tirar endavant el tram Abrera-Terrassa del quart cinturó i deixar en suspens la resta del projecte. En aquella ocasió ERC i ICV no varen tardar ni cinc minuts en celebrar-ho i reclamar l'autoria de l'anunci presidencial. S'albirava, doncs, a les portes de la discussió del pressupost de l'Estat pel 2005 la dotació econòmica, en tràmit d'esmena o a través de l'anunciada “Agencia Nacional de Carreteras”, pel tram Terrassa-Abrera. Però el que no quedava clar és com es faria.

Ara per ara la construcció del quart cinturó depèn, en part, de que l’Estat destini recursos econòmics per iniciar les obres del tram Abrera-Terrassa. La proposta inicial del Ministerio de Fomento pel 2005 preveia dotar de 71.000 euros pel tram “cierre de la autovía orbital” que per entendre’ns es refereix el Terrassa-Granollers. Aquesta proposta inicial ha estat eliminada en el tràmit de discussió de les esmenes als pressupostos.

Tot i així, el grup de CiU, força bel·ligerant en aquest moments amb el tema quart cinturó, ha presentat un conjunt d’esmenes per aconseguir dotar de recursos econòmics per iniciar les obres del tram Abrera-Terrassa del quart cinturó. L’èxit d’aquestes esmenes de la coalició nacionalista són una incògnita, i més quan en el Senat es requereixen dels vots de CiU per aprovar els pressupostos en primera instància.

Aquestes esmenes no generarien preocupació als que pensem que el quart cinturó és innecessari i especialment una mala inversió pel país si no s’hagués aprovat una moció a la Comissió de Foment i Habitatge de la Cambra Alta a favor del quart cinturó. En concret es va aprovar el següent text: “El Senat insta al Govern de la nació a: Primer, la licitació del tram Baix Llobregat-Terrassa pel procediment reglamentari, una vegada finalitzada la redacció dels projectes tècnics i l llarg de l’any 2005. Segon, que el Pla Estratègic d’Infraestructures i Transports estableixi la planificació de les actuacions a realitzar en el quart cinturó de Barcelona, amb un horitzó temporal de conclusió pel 2011”. Aquest acord va comptar amb el vot favorable del CiU, PSOE, PP, PNV i l’abstenció de l’Entesa Catalana de Progrés.

A les portes que entrin en el Senat el projecte de pressupostos de l’Estat pel 2005 per la seva tramitació i aprovació definitiva i les declaracions del President Zapatero, sembla raonable preocupar-se pel futur del nostre territori. Pot ser el moment de demanar tant a ERC com ICV que el seu compromís polític amb la ciutadania i els sectors ambientals per un nou model territorial més sostenible es manifesti eficientment per aturar el tram Abrera-Terrassa del quart cinturó. Després de Bracons molts vallesans poden intuir que una infidelitat del socialistes a favor de la construcció del tram Abrera-Terrassa del quart cinturó no posaria en perill el Govern de Catalunya, però esperem que aquest cop siguem capaços d’aturar-lo al Senat.

Sabadell, 16 de novembre de 2004 .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada