dimecres, 18 de maig de 2005

L'helicòpter i Collserola

L'helicòpter i Collserola
(Carta publicada a La Vanguardia 18-5-2005)

El mal ús de l´helicòpter per part del conseller de Medi Ambient i Habitatge ha desfermat el soroll suficient per a dedicarhi prou temps en el Parlament de Catalunya. No crec que aquests fets siguin motiu per a dimitir, senzillament ens permeten conèixer la dimensió personal i política del conseller Salvador Milà. Però el més preocupant no és l´helicòpter, sinó la superficial política ambiental que desenvolupa el departament.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en mig de tanta volada, s´ha oblidat d´incloure Collserola en la xarxa Natura 2000, tal com informa l´entitat ecologista Depana en la seva web. No se saben el motius de l´exclusió, però és per tothom conegut el valor ambiental, i també social, d´aquest espai natural on s´hi localitzen hàbitats i espècies d´interès comunitari.

Després de l´actual tràmit d´informació pública, difícilment serà possible incloure Collserola a la xarxa i obtenir el reconeixement de la UE per a garantir-ne la seva conservació i gestió. Si el Govern no ho solventa, es donaria la paradoxa que la resta d´espais naturals protegits de Catalunya formarien part de la xarxa, però Collserola no. Siguem comprensius amb els errors humans, però contundents amb la negligència política.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada