dijous, 26 de setembre de 2013

Hi ha més trànsit a l'Eix Tranversal després del desdoblament?

Aquest mes d'agost el Govern de Catalunya anunciava amb un cridaner titular: El trànsit diari a l’Eix Transversal creix un 36% des del seu desdoblament. A primer cop d'ull semblen unes dades espectaculars, i fins i tot podrien donar a entendre que la inversió multimilionària del desdoblament de l'Eix Transversal (C-25) ha estat tot un èxit. No està de menys refrescar la memòria recordant que el cost del finançament del desdoblament de l'Eix Transversal és de l'ordre de 2.600 milions d'euros i, que si tot va bé, s'acabarà de pagar el 2040.

Una lectura més atenta de la nota de premsa, i després de deixar enrere el titular d'impacte, s'explica que aquest increment correspon al període comprès des de la finalització de les obres de desdoblament (desembre de 2012) fins al mes de juny d'enguany. És a dir, pràcticament en un període entre 6 i 7 mesos  s'ha passat de 8.669 vehicles/dia a 11.817 vehicles/dia. Aquest increment de 3.148 vehicles és precisament el 36% què es publicita en el titular de la nota de premsa del Govern.

En aquest context les dades semblen tot un rècord. Però realment ha estat així?
Connexió A2 amb la C-25 (Franciac)
Per a comprovar-ho semblaria lògic, primer de tot, preguntar-se si els prop de tres anys i mig d'obres s'ha mantingut o incrementat el trànsit de l'Eix Transversal o bé ha davallat.

Esbrinem en l'article de Pol Huguet  "Carretera C-25 Eix Transversal (Desdoblament)" publicat al web "Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya" que l'any 2008 per l'Eix hi passaven 10.902 vehicles/dia de mitjana. A partir de les dades que figuren a l'apartat d'estadístiques del web del Departament de Territori i Sostenibilitat es pot estimar que l'any 2009 hi varen passar de mitjana diària 11.650 vehicles/dia.  Per tant, podem acceptar que just abans de les obres de desdoblament de l'Eix hi passaven 11.650 vehicles/dia. Per tant,  podem concloure que l'increment de vehicles entre abans de l'inici de les obres i el mes de juny de 2013 és de 167 vehicles que significa un increment del 1,43%. Molt lluny del percentatge del 36% proclamat. Potser l'escrit governamental es podria (re)titular amb un: "L'Eix transversal recupera el trànsit d'abans de les obres de desdoblament". Ara bé, caldrà veure quines seran les dades definitives de trànsit a finals d'any per poder comprovar si aquesta primera estimació del govern és acurada. Es podria donar el cas que al final no hi hagi cap increment de vehicles gràcies al desdoblament.

Això ens porta a debatre si aquesta inversió que implica incrementar el deute de la Generalitat de Catalunya ha estat o no encertada. A banda de les circumval·lacions de Manresa i Vic només el tram Vic-A2 (Riudellots de la Selva) és el que suporta més trànsit i que hom podria pensar que seria sensat desdoblar. Tot i així, estem parlant entre 10.000 i 12.000 vehicles/dia. Dades poc solvents per defensar un desdoblament de 2 carrils per sentit. L'opció existent de reforçar amb un nou carril en alguns dels sentits dels trams de la C-25 hauria estat suficient. D'altra banda, apel·lar a la reducció d'accidents o bé millorar la seguretat viària per justificar aquesta elevada inversió es desproporcionat. En aquest àmbit, mesures de regulació de la velocitat, ús de radars o bé les millores de trams puntuals hauria estat més que suficient.

Finalment, afegir un comentari en relació amb les circumval·lacions de Vic i Manresa. Aquestes són accions necessàries (tot i que podríem debatre la qualitat de l'obra executada) però la seva realització no s'ha de justificar a través d'un nou desdoblament o la construcció de tota una nova autovia. Sovint ens trobem en diferents àmbits territorials del país decisions d'infraestructures que per resoldre una circumval·lació es projecta una autovia. Sense anar més lluny, el cas del quart cinturó. Una visió més sensata i menys passional de les infraestructures hauria estat més adequada per fer un país ben comunicat i més ambiental.