dimarts, 18 d’octubre de 2016

Agroecologia

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 18 d'octubre de 2016)

Camp de cigrons (Caldes de Montbui, juny 2016)
Aquest diumenge al Passeig s'ha celebrat la IV fira agroecològica del Vallès organitzada per la PiC de Vallès, una xarxa que relaciona productors i consumidors de productes agraris ecològics del Vallès. Aquesta, com altres iniciatives, brollen i es consoliden arreu del país amb l'objectiu clar de fomentar un canvi de la cultura d’allò què mengem, de conèixer d'on venen els productes del camp i com s'han obtingut. Avui part de la ciutadania també vol exercir la seva sobirania per decidir què es posa al plat i quina responsabilitat ambiental i social hi ha darrere de l'amanida que es cruspeix amb delit.

L'opció de triar entre un producte ecològic o bé un altre procedent de l'agricultura convencional és una opció binària, però la realitat és més complexa. I és aquí on l'agroecologia ens ajuda a decidir amb coherència entre comprar una poma ecològica de Nova Zelanda o bé una altra de la Terra Ferma. Reduir l'agricultura ecològica a una substitució dels productes de l'agricultura convencional per uns altres llistats al Reglament europeu d'agricultura ecològica és simplista. L'agroecologia ens apropa a la ciència que facilita desenvolupar una agricultura que sigui ambientalment adequada, altament productiva, socialment equitativa i econòmicament viable. Si avaluem l'impacte ambiental de portar una poma ecològica des d'Oceania fins a Sabadell ens n’adonarem que aquesta opció complirà la normativa però no serà gaire agroecològica ni ambiental. Precisament és en aquest punt on l'aplicació de l'ecologia esdevé clau per a estudiar, dissenyar, gestionar i avaluar els sistemes agrícoles perquè siguin productius i respectuós amb la conservació dels ecosistemes. També és cert que el factor més determinant de l'agroecologia és la fertilitat del sòl i evitar l'erosió.

L'any 2015 les hectàrees dedicades a l'agricultura ecològica a Catalunya eren de 142.024 i d'ençà del 2010 s'havien incrementat en un 70%. Dades prou evidents del procés de canvi que s'ha iniciat en el nostre país per el què fa l'activitat agrària ecològica. Tot i aquestes dades, la fita d'eliminar i reduir l'ús de biocides de síntesi química a l'agricultura convencional és una mesura necessària tant per a la salut de les persones com per els ecosistemes i espècies que garanteixen la provisió d'aliments. Els darrers anys, a la Unió Europea. la retirada i regulació més estricta d'aquests productes químics ha estat notable. Sens dubte que en el futur ens aproparem a una agricultura més respectuosa amb les persones i la natura.

És cert que la diversitat d'ambients agraris del Vallès ens permetria dibuixar un model agroecològic propi dels espais agraris de la comarca per tal de recuperar l'agrodiversitat i productivitat del sòl agrícola. L'eliminació de marges i terrasses amb la mecanització intensiva de la segona meitat del segle XX ens ha llegat unes terres de secà als turons de la plana del Vallès que caldria recultivar per evitar l'erosió i millorar la fertilitat. En aquests indrets la recuperació del conreu d'oliveres amb un marc de plantació prou espaiós per facilitar la sembra d'altres cultius anuals entre files en seria una bona opció. Per exemple, conrear tot seguit les corbes de nivell i refer marges i terrasses facilitaria la retenció de l'aigua i millorarà la fertilitat dels sòls.

En definitiva hi ha un compendi de mesures i accions que l'agroecologia postula per recultivar els espais naturals agraris. Malgrat que la ciutat ha perdut els darrers quaranta anys el 47% de sòl agrari que disposava (prop de 600 hectàrees) encara és a temps d'acompanyar a aquest canvi liderat per l'agroecologia. Una visió ambiental i social per gaudir dels fruits de la terra i un entorn sa.

Sabadell, 16 d'octubre de 2016

dimarts, 11 d’octubre de 2016

SNU, oberts i lliures

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 11 d'octubre de 2016)

Sessió del Simposi SNU (Figueres, octubre 2016)
Aquests dies se celebra a tres capitals gironines (Figueres, Olot i Girona) el simposi sobre el sòl no urbanitzable organitzat per la demarcació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya en aquestes contrades. Aquest acte s'emmarca en el Congrés d'arquitectura que organitza aquesta institució al llarg d'aquests mesos. Val a dir que aquesta mena d'actes sempre són un encert, i més quan el què es pretén és debatre i reflexionar sobre la professió.

Un dels temes d'aquest debat iniciat pels arquitectes és el que defineix l'acrònim i els mots que encapçalen aquestes notes d'avui. Segurament pels no experts de l'ordenació del territori és fàcil preguntar-se què significa SNU. Vol dir, sòl no urbanitzable. Els adjectius oberts i lliures, precedits pel mot "espais", venen a definir tot allò que no és urbà. Ras i curt, els espais naturals que envolten els artefactes urbans que hem construït els humans al llarg dels segles. Es tracta d’un argot derivat de la llei vigent, però gens encertat per definir els centenars d'hàbitats que s'apleguen als boscos, camps i rius que envolten les ciutats i viles del país. Aquesta visió simplista i sectorial no ajuda en absolut a reconèixer, i protegir si escau, el valor dels ecosistemes que ens permeten la vida en aquest planeta.

Definir la natura en negatiu, com allò que no és urbanitzable, no deixa de ser una visió massa urbanocèntrica del territori on vivim. Fins i tot la visió dels espais naturals com un paisatge, també fa palès una percepció antropocèntrica dels ecosistemes on viuen milers i milers d'espècies diferents de la nostra i que ens garanteixen la vida. Per sort, molts dels professionals assistents al simposi reconeixien, obertament, que això d'emprar el concepte jurídic de SNU per definir el medi esdevé un anacronisme que caldria resoldre. La complexitat de la matriu biofísica que ens sustenta requereix una definició com cal.

D'altra banda, els conceptes com espai obert o espai lliure aplicats al territori no urbà, i a una escala territorial, significa reduir i simplificar també el concepte d'espai natural i la biodiversitat que acullen. En aquest context la terrassa del bar, el balcó de casa, el Passeig de la plaça Major, l'aparcament del complex comercial de Sant Pau de Riu Sec també són espais oberts? Sí, però són espais naturals? No. D'altra banda, quan es parla d'espais lliures, què es vol dir? Lliures d'edificacions? Lliure d'arbres? I si volguéssim parlar de l'oposat a lliure, diríem que les ciutats són espais ocupats? Sembla que aquests pitafis ens conviden a reconduir l'actual marc polític i legal que decideix i regula els espais naturals en l'ordenació del territori. Una visió multidisciplinària per concertar el territori que volem gaudir civilitzadament i en consideració amb la resta de formes de vides amb les quals convivim.

És cert que a vegades associem la paraula espai natural només a aquelles àrees que gaudeixen d'una protecció legal concreta com poden ser els parcs naturals, els espais del PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural) o de Xarxa Natura 2000. Per tant, no s'ha de confondre el marc legislatiu al qual està sotmès un espai amb la seva identitat biòtica i abiòtica així com els béns i serveis que ens ofereixen.

A finals d'aquest setembre el Govern de Catalunya aprovava la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de territori. Aquest projecte pretén crear un nou marc legal i fusionar en un únic text les actuals lleis sectorials d'ordenació del territori i urbanisme, gestió del litoral i paisatge. Una bona oportunitat per jubilar conceptes com SNU, espais oberts o lliures, posant un esglaó cap a la construcció d’un país més ambiental i menys ubanocèntric!

Sabadell, 9 d'octubre de 2016

dimarts, 4 d’octubre de 2016

Pujar i baixar a l'estació

(Publicat al Diari de Sabadell, dimarts 4 d'octubre de 2016)

Ja fa dies de la flamant inauguració de les dues noves estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sabadell. Per ara s'han posat en servei les de Gràcia-Can Feu i la del Passeig de la plaça Major, i s'ha deixat per a més endavant les de Creu Alta, plaça Espanya i Ca N'Oriac. Coses dels calendaris d'obres. L'acte oficial va comptar amb els honors del President de la Generalitat i d'una bona colla d'autoritats nacionals i locals. Tal com toca en aquesta mena d'esdeveniments: bons propòsits, salutacions fraternals, paraules insípides i poca cosa més.
Accés a l'estació dels FGC del Passeig (Sabadell, setembre 2016)

Després d'indagar en àmbits polítics i socials de la capital es confirma que el bateig de l'estació del Passeig com a "Plaça Major" és una responsabilitat estrictament municipal. Segurament és l'únic que han pogut decidir i, quan ho han fet, ha estat per esborrar el nom de Passeig, no fos cas que els ciutadans recordessin massa sovint de reclamar el Passeig per a les persones. D'altra banda, no fa ni quatre dies que s'aparcaven els dos nous flamants autobusos locals en ple Passeig. El que tocaria fer a les cotxeres s'ha traslladat al Passeig. Una subtil manera de reivindicar aquest espai pels autobusos per part dels responsables municipals i de la companyia de transports.

Pocs dies després de l'acte inaugural, l'Entesa per Sabadell i el PSC local alertaven que mancaven més ascensors i escales mecàniques a les estacions. Denúncia oportuna, i alhora sorprenent, ja que en el seu dia es varen projectar. Malgrat l'existència d'una comissió de seguiment d'aquest projecte, i les reiterades i recents visites a les obres per part de responsables municipals, no és fins pocs dies després de la inauguració que es fa notori i públic aquest nyap. Apel·lar a les retallades sembla una burla si ens atenim a la dimensió del pressupost i l'opulència de certes actuacions. Només amb un disseny de les estacions més auster i funcional hauria permès disposar del segon ascensor i de les escales mecàniques oportunes. Sovint fem befa de la xarxa espanyola del TGV, però a casa nostra tampoc ens estem de res.

L'actual capacitat per a 13 persones de l'ascensor per baixar o pujar del vestíbul és del tot insuficient. I més a les hores de màxima afluència. També s'ha de tenir en compte que és relativament fàcil imaginar una avaria de l'ascensor o bé una parada per a la realització de tasques de manteniment. En aquests casos l'accés serà impossible. A l'estació del Passeig entristeix veure tapat amb planxes de ferro l'espai destinat a les segones escales mecàniques. L'actual resultat evidencia dèficits en el disseny i execució dels accessos a les andanes. Sense una bona accessibilitat no hi ha qualitat de servei. D'altra banda, el nombre d'aparcaments per a bicicleta són del tot deficients.

La resposta municipal a les denúncies públiques de l'Entesa i el PSC local han estat tèbies i poc explícites, tot i afectar a centenars d'usuaris d'aquest mitjà de transport. Una ciutat que no fa valer els seus drets esdevé suburbi de la metròpoli. En aquest cas fa mesos que l'actual consistori s'hauria haver plantat davant de la tot poderosa companyia de ferrocarril i el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que fos escoltada i atesa. El bunyol dels accessos a les dues noves estacions o la manca, encara, del projecte de perllongament del soterrament fins a Can Feu en són dos exemples clars. Esperem que a les tres properes estacions no torni a passar el mateix i que el projecte de continuació del soterrament fins a Can Feu no es fossilitzi en algun calaix del Govern. La política és acció i vocació de servei públic. I d'això no n’anem sobrats.

Sabadell, 2 d'octubre de 2016