Collserola, també és Europa

(Publicat al Diari de Sabadell, 4 de juny de 2005)

La serra de Collserola és un espai natural d’un elevat valor ambiental però també social; tot i així, a vegades aquesta realitat ens pot semblar llunyana per alguns vallesans. Alguns poden pensar que el Vallès viu d’esquena a Collserola de la mateixa manera que fa anys Barcelona ho feia amb el mar. La realitat, però, és que Collserola cada vegada també és més vallesana. En gran part els ciutadans que viuen ben a prop, a tocar de la serra, com Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí o Montcada i Reixac s’han fet més seva la muntanya i el seu futur.

Actualment el Govern de Catalunya s’ha vist obligat a iniciar els tràmits administratius per ampliar la proposta d’espais naturals de la xarxa Natura 2000. Aquesta xarxa europea d’espais naturals protegits pretén garantir la conservació de la biodiversitat de la Unió Europea. La concreció d’aquest ambicios objectiu es fa a través de l’aplicació de dues directives comunitàries, una referent als hàbitats i l’altra a espècies que es troben amenaçades o són vulnerables.

Tot i l’ampliació d’espais naturals que proposa el Govern, sorprèn que a l’actual proposta no s’hi inclogui l’espai natural protegit de Collserola. Per tots és conegut el valor ambiental, i també social, d’aquest ecosistema mediterrani situat molt a prop de la conurbació de Barcelona i el seu valor estratègic per a la conservació dels sistemes naturals de la serralada litoral i de la plana del Vallès. En aquesta exclusió, esperem provisional, es dóna la paradoxa que la resta d’espais naturals protegits de Catalunya formen part de la xarxa i Collserola no.

Recentment el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha manifestat el seu interès en millorar el grau de protecció i ampliació de l’àmbit territorial del Parc de Collserola. En concret, anunciava que Collserola gaudiria de més protecció similar a la figura d’un parc natural. Sense cap mena de dubte un senyal inequívoc del seu valor mediambiental però en cap cas una excusa admissible per no incorporar a la serra de Collserola a la xarxa Natura 2000. Certament no seria comprensible aquesta no incorporació, tenint en compte que a Collserola s’hi localitzen hàbitats i espècies d'interès comunitari com són els prats mediterranis rics en plantes anuals (Thero-Brachypodietalia), unes de les millors pinedes de pi blanc de Catalunya, la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o el duc (Bubo bubo).

Per aquest motiu, l’entitat ecologista DEPANA, a través del seu web, està realitzant una campanya per demanar al Director General de Medi Natural, Ramon Luque, que inclogui l’espai natural de Collserola, així com les possibles àrees d’ampliació, a la proposta de xarxa Natura 2000 que actualment tramita el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Francament, sorprèn aquesta actitud dels responsables del Departament de Medi Ambient i Habitatge, però sembla ser que al darrera d’aquesta negativa inicial del Govern hi hauria els projectes “desarrollistes” del túnel d’Horta i el creixement de la gran Barcelona que inspira l’actual política territorial, no gaire diferent de l’anterior govern de la Generalitat. Sembla que la protecció de Collserola i la qualitat de vida dels barcelonins i vallesans no és prou important.

Tanmateix, al Vallès els dèficits de l’actual proposta no s’acaben a Collserola; més aviat comencen. En els àmbits més propers, espais com Gallecs (Mollet del Vallès), la Riera de Sant Jaume i Riera de Gaià (Viladecavalls), serra de Palau (Sentmenat), els entorns de Torre Marimon (Caldes de Montbuí), el riu Mogent, o el Bosc de Can Deu a Sabadell tampoc no s’han inclòs. Aquests espais, i d’altres, no només representen hàbitats poc habituals en el context europeu, sinó que són més vulnerables i fràgils en aquest territori metropolità. D’altra banda, aquests espais de la plana del Vallès també compleixen una funció important per moltes espècies d’ocells que hi tenen el seu hàbitat, encara que sigui durant determinades èpoques de l’any.

Segurament després d’aquesta ampliació de la xarxa Natura 2000 difícilment serà possible incloure Collserola i altres espais naturals de la plana del Vallès i obtenir així, el reconeixement comunitari que es mereixen per garantir la seva conservació i gestió.

Sabadell, 30 de maig de 2005.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Creixement i immobilitat

La Plaça zona zero

Espigolar entre deixalles