El parc agrari de Sabadell en perill?

PTMB (2010). Estratègies urbanes. Can Gambús (Sabadell)
Fa anys que el planejament territorial ha esdevingut una assignatura pendent. Quan no era un Govern era la conjuntura econòmica la que desaconsellava la seva aprovació. I sempre amb una vocació, cada vegada més significativa, que les seves recomanacions o normes no condicionessin massa les dinàmiques territorials.

El darrer Govern de Jordi Pujol va aprovar el primer del Plans Territorials (Terres de l'Ebre) i els Governs de Maragall i Montilla reformaren el Pla territorial vigent i aprovaren la resta de Plans Territorials. De tot ells, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) és el que afecta a més població i les activitats del territori més dinàmic del país. En aquest context, el reconeixement i conservació dels espais naturals esdevé determinant pel benestar i la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Així com els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes d'aquest entorn metropolità

Per aquest motiu, sorprèn que l'actual PTMB determini que la finca de propietat municipal del Parc Agrari de Sabadell esdevingui una nova àrea d'extensió urbana d'interès metropolità.  Aquest espai agrícola és el resultat d'un aprofitament urbanístic previst en el POUM de 1993. És a dir, a canvi d'urbanitzar una part de Can Gambús (entre la Ronda oest i la trama urbana) es protegia la resta de l'espai agrícola i es cedia la propietat a l'Ajuntament. Malgrat en el seu dia es va comunicar als redactors del PTMB aquesta incongruència, aquest varen apel·lar que es tractava d'un error. Bé, sembla que encara és perpetua en els documents definitius el que s'anomenava "error".

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Creixement i immobilitat

La Plaça zona zero

Espigolar entre deixalles