Quart cinturó o ronda del Vallès


El dissabte transcendia als mitjans de comunicació l'existència d'un acord de les forces polítiques del Govern de Catalunya sobre el quart cinturó o ronda del Vallès. Tot i això, fa poques setmanes que el DOGC publicava l'Edicte d'informació pública del Text refós de la Revisió del Pla general d'ordenació de les Franqueses. Aquesta nova documentació estava motivada per la sentència del recurs contenciós administratiu núm. 423/2004, on s'exposa que s'ha d'incorporar d'ofici a la documentació gràfica del Pla General d'Ordenació Urbana la reserva urbanística del traçat del IV Cinturó. Malgrat tractar-se d'un ordenament de caràcter municipal no deixa de sorprendre que el traçat sigui el promogut pel Ministerio de Fomento. Desconec l'acord dels partits del Govern de Catalunya, però els fets sembla que avalin la política del Ministerio.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Creixement i immobilitat

La Plaça zona zero

Espigolar entre deixalles