Esprémer el delta del Llobregat

Fa pocs dies, amb motiu de la bicicletada en defensa de l’antiga llera del riu Llobregat convocada per Depana i altres entitats ecologistes, vaig poder visitar un fenomen espectacular: l’emergència d’una nova llacuna en l’antiga llera del tram final del riu Llobregat just abans d’arribar al mar.

Un dels projectes emblemàtics del Pla Delta és precisament el desviament del tram final del riu Llobregat per evitar que desemboqués al port de Barcelona i per ampliar l’àrea logística. Tal com ressenyava La Vanguardia, el passat dissabte 22-10-05, es preveu que s’ocupin 400 hectàrees entre l’antiga i la nova llera. Tanmateix, avui l’antiga llera del riu és una llacuna d’elevat valor ambiental i, com d’altres zones humides, la seva destrucció està tipificada al codi penal. Poster semblaria lògic que les hectàrees que ocupa l’antiga llera, unes 70, es preservessin del ciment; si més no com a compensació per les que es destinaran a nou aprofitament logístic. D’altra banda, no hauríem d’oblidar l’aportació més que generosa que ha dispensat el delta del Llobregat durant anys a diverses infraestructures. Crec que una societat avançada i un Govern progressista pot entendre i compartir que la plusvàlua ambiental de matenir l’antiga llera del Llobregat com a llacuna és més que justificada.

Sabadell, 23 d’octubre de 2005.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Creixement i immobilitat

Espigolar entre deixalles

La Plaça zona zero